Vystavení karet ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC

K vystavení nového průkazů ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC

  • barevnou průkazovou fotografii (2,8 cm x 3,4 cm)
  • doklad totožnosti žadatele/zákonného zástupce
  • vyplněnou ŽÁDOST o vystavení průkazu (v den podání nesmí být potvrzení na žádosti starší více než 2 měsíce)
  • poplatek 350 Kč

 

Průkaz Vám vyhotovíme ihned na místě. Platba je možná pouze v hotovosti.

ga_karizek_isic_1  ga_karizek_isic_scholar ga_karizek_itic

Cestovní pojištění pro držitelé průkazů ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC a ALIVE

On-line pojištění zde

 

Cestovní pojištění UNIQA je jediným oficiálním pojištěním ke kartám ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC a ALIVE a dlouhodobě patří mezi držiteli karet k jednomu z nejoblíbenějších benefitů. Svou oblibu si kromě nízké ceny začínající již na 300 Kč vysloužilo zejména možností připojištění na provozování extrémních sportů, což ocení například vyznavači lyžování či snowboardingu. Většina pojišťoven totiž označuje za extrémní sporty i na první pohled nevinné sportovní radovánky, kvůli kterým nikoho ani nenapadne se připojistit. Obliba pojištění roste také díky možnosti pojištění na dlouhodobý výjezd v rámci Evropy. Studenti vyrážející do zahraničí např. na studijní výměnné pobyty v rámci programu Socrates, Erasmus aj. mohou pojištění využít až na 6 měsíců.


Klient mladší 15 let musí mít při sjednání pojištění vyplněnou žádost o pojištění, která bude podepsána zákonným zástupcem nebo musí být zákonný zástupce fyzicky přítomen při sjednání pojištění.

Výhody cestovního pojištění UNIQA:

  • úhrada veškerých výloh na léčení včetně zákonných spoluúčastí do výše sjednaného limitu
  • pojištěnec hradí hotově pouze drobná ošetření a léky, které pojišťovna proplácí v co možná nejkratším termínu po návratu; úhradu nákladů za náročné zákroky a hospitalizaci sjedná ihned asistenční služba
  • úhrada léčebných výloh se vztahuje i na soukromá zdravotnická zařízení
  • zahrnuje repatriaci a asistenční služby v širokém rozsahu
  • jednotná pravidla pro všechny země v rámci sjednané oblasti dle typu pojištění
  • vybrané varianty zahrnují extrémní sporty

 

Pojištění je dostupné ve 4 hlavních variantách:

IA - ISIC roční cestovní pojištění s krátkodobými výjezdy se sporty a pro omezení svět od 450 Kč
IB - ISIC roční cestovní pojištění - základní pojištění pro omezení svět od 300 Kč
IC - ISIC roční cestovní pojištění pro Evropu s dlouhodobým výjezdem od 2.200 Kč
ID - ISIC roční cestovní pojištění pro omezení svět s dlouhodobým výjezdem od 3.500 Kč

Zavolejte nám

+420 224 243 654

 

Napište nám

Nechte nám zprávu

 

Kde nás najdete

Mapa s adresou